Feingebäck Lebkuchen Prjaniki Slivochniye "Ksjushkiny", 400g