Eis mit Karamell im Waffelbecher "Korovka iz Korenowki", 120g