Eisrolle "Pirozhnoe-Morozhenoe" von "Lasunka", 450g